Öngösterim Görseli

Panel ve Seminerler

IAM4.0, ISO 55001 standardının Endüstriyel Varlık Yönetimine odaklanmış, Sürdürülebilir Endüstriyel Varlık yönetimi için Güvenilirlik Odaklı Varlık yönetimi, Dijitalleşme Odaklı Proses Yönetimi ve Enerji Verimliliği Odaklı Varlık Yönetimi alt başlıklarını bünyesine toplamış bir organizasyondur. Zirvenin 2 farklı salonunda sektörün uzmanları bu başlıklara uygun seminerler gerçekleştirecek.

PANEL SALONLARI – FUAR ALANI

19.10.2022

PANEL SALONU 1

PANEL SALONU 2

Saat
ENDÜSTRİ 4.0 UYUMLU TESİSLERDE BAKIM
ENDÜSTRİ 4.0 UYUMLU TESİSLERDE YÖNETİ

10:00 – 11:00

HİDROLİK SİSTEMLERDE BAKIM
TESİSLERDEN BAŞARI HİKAYELERİ 1

11:00 – 12:00

HİDROLİK SİSTEMLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
TESİSLERDEN BAŞARI HİKAYELERİ 2

12:00 – 13:00

PNÖMATİK, HİDROLİK VE ELEKTRİK SİSTEMLERİNİ AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
TESİSLERDEN BAŞARI HİKAYELERİ 3
ÖĞLE ARASI

14:00 – 15:00

KABLOSUZ SENSÖRLERDE SEÇİM KRİTERLERİ
SANAL GERÇEKLİK İLE BAKIM VE ONARIM

15:00 – 16:00

TİTREŞİM ANALİZİ İLE DURUŞLARINIZI NASIL ÖNLERSİNİZ
KESTİRİMCİ BAKIMDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARI

16:00 – 17:00

YAĞ ANALİZİNDE ON-LİNE DURUM İZLEME NASIL YAPILIR
BAKIMDA TEMEL SIZDIRMAZLIK PROBLEMLERİ

17:00 – 18:00

ROBOTLARLA TAHRİBATSIZ MUAYENE

YAĞLAMA İLE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE TASARRUFA KATKISI

Güvenilirlik Odaklı Varlık Yönetimi – GOVY

Güvenilirlik Odaklı Varlık Yönetimi Endüstriyel tesislerimizin uluslararası alanda rekabet gücünün yüksek olması için tasarlanan perfromansta, ömür boyu maliyet ve planlanan gelir elde edecek şekilde çalışması gerekmektedir. Bunu sağlayan tüm gerekli çalışmalar topluluğunu Güvenilirlilik Odaklı Varlık Yönetim stratejisi olarak adlandırırız. Alanında en başarılı tesisler GOVY stratejisini uygulayan tesislerdir ve Aberdeen tarafından gerçekleştirilen araştırma bunu kanıtlar niteliktedir. GOVY stratejisini uygulayan tesisler diğerlerine kıyasla varlık emre amadeliğinde ve varlık veriminde %3-%5 aralığındaki avantajları ile net varlık karlılığında %50 artış sağlayabilirler.

GOVY – Güvenilirlik Odaklı Varlık Yönetimi Konferans ve Seminer konuları

 • Durum izleme (titreşim, termografi, enerji analizörleri, elektriksel izleme, ultrasound, yağ analizi, partikül analizi)
 • Yapay zeka ve Sanal gerçeklik teknolojilerinin Güvenilirlik dönüşümüne etkileri
 • GOVY için tesis yapılanması
 • GOVY için tedarik
 • GOVY için İK dönüşümü GOVY için mesleki dönüşümler
 • Güvenilirlik Odaklı Robot Yönetimi
 • Endüstiyel Varlık Yönetimi Yazılımları
 • Reçeteli Kestirimci Bakım
 • Hassas Bakım – Hassas Balans
 • Kablosuz sensörlerin ve yapay zeka teknolojisinin GOVY’ine katkıları

Dijitalleşme Odaklı Proses Yönetimi– DOPY

Endüstride dijital dönüşüm, çok sayıda yenilikçi yaklaşım ve teknoloji ile proseslerde daha avantajlı yapılandırmalar için yeni fırsatlar yaratmaktadır. En iyi verimlilikte çalışması için makinelerin birbirleri ile haberleşebilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Veriler farklı düzeylerde sağlanmakta, toplanmakta, değerlendirilmekte ve kullanılmaktadır. Bununla birlikte proses endüstrisindeki firmalar büyük veriden gerçekten faydalanıyor mu sorusu akla geliyor Dijitalleşme ile Proses Endüstrisi daha yüksek verimlilikle çalışabilir, modülerlik sayesinden hızlı uyarlanabilir üretim sağlar, bulut teknolojisi ile esnek ve bağımsız hareket edebilir. Dijitalleşmenin bu kadar avantaj sağladığı bu dönemde Proses Yönetiminin Dijitalleşme Odaklı yürürütlmesi çok büyük önem kazanmıştır. IAM4.0 zirvesinde şirketlerin dijitalleşme yolculuğunda Proses yönetimlerinin nasıl değiştiğini, teknoloji üreten şirketlerin ne tür çözümler sunuduğunu, saha uygulamlarında ne tür sorunlarla karşılaşıldığı ve çözümlerini dinleme şansı bulacağız

DOPY – Dijitalleşme Odaklı Proses YönetimiKonferans ve Seminer konuları

 • Proses Yönetiminde yapay zeka ve dijitalleşme
 • Proses verimliliği için varlık yönetim yazılımları
 • Endüstri 4.0 uyuglamalarında veri güvenliği Robotlarda Kestirimci bakım
 • Yapay zekanın bakıma etkileri
 • Robotlarda uzaktan bakım ve yedekleme
 • Hizmet olarak Robot kullanımı (RaaS)
 • Otomasyon dönüşümünde metodik süreç yönetimi
 • Arttırılmış gerçeklik uygulamaları
 • Kablosuz sensörler ve otomasyon
 • SEVESO yönetmeliği
 • Endüstriyel Varlık Yönetiminde Dijital ikiz projeleri
 • Hidrolik, Pnömatik ve Elektrohidrolik  sistemlerde bakım
 • Endüstri 4.0 ve proses yönetimi
 • Proses Güvenliği Proses Optimizasyonu

Enerji Verimliliği Odaklı Varlık Yönetimi– EVOVY

Endüstriyel tesisler enerji maliyetlerinin en yüksek olduğu dönemleri yaşıyor ve enerji mallyetleri üretim maliyetlerinde büyük payı almaya başladı. Uluslararası rekabette ayakta kalmak için Enerji verimliliği tesislerin çok önemli bir önceliği durumuna geldi. Bu durum bizlerin Güvenilirlik ve Dijitalleşme Odaklı Varlık Yönetiminin yanısıra Enerji Verimliliğini de varlık yönetiminin odağına koymamız gerektiğini göstermektedir. Özellikle bu konuda devlet tarafından geliştirilen kredi ve hibe destekleri tesislerimizi yeni yatırımlara özendirmektedir. Bu zirvede işletmelerimizden örnek projeleri dinleme fırsatı bulurken Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden ve Teknoloji üreten şirketlerden çözümlerini ve desteklere uygun projeler konusunda bilgi alma şansı olacaktır

EVOVY- Enerji Verimliliği Odaklı Varlık YönetimiKonferans ve Seminer konuları

 • Endüstriyel tesislerde Enerji Verimliliği
 • EVOVY için tedarik
 • EVOVY için yenilenebilir enerji teknolojilieri
 • ISO 50001 Enerji yönetim sistemi
 • Enerji verimliliği mevzuatı
 • Enerji Verimliliği proje destekleri VAP (Verimlilik Arttırıcı Projeler)
 • Destek almış örnek Projeler Gönüllü anlaşmalarla sağlanan hibe destekler

Sorularınız için bize yazın: bilgi@iam40.org

İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR 19-21 EKİM 2022

Yerinizi Alın